UsII-330/21 od 3. prosinca 2021.

KLASA: 21/771

UsII-330/21 od 3. prosinca 2021.

Obrazovne i stručne kvalifikacije stručnjaka – (Značajna) Izmjena dokumentacije – Produljenje roka za dostavu ponuda – Članak 240. ZJN 2016

Iz spisa predmeta proizlazi da je u ovom postupku naručitelj izmijenio dio Dokumentacije o nabavi na način da je u točki 4.3.3. brisao zahtjeve koji se odnose na specifično obrazovanje, u toj točki, određenih stručnjaka. Proizlazi dakle da je naručitelj brisanjem uvjeta obrazovne i stručne kvalifikacije kojim stručnjaci moraju raspolagati smanjio kriterije kojima ponuditelji moraju udovoljiti. Imajući u vidu navedeno, i po ocjeni Suda, ovdje se ne radi o značajnoj izmjeni Dokumentacije o nabavi zbog koje bi naručitelj bio obvezan produžiti rok za dostavu ponuda sukladno odredbi članka 240. stavka 1. točka 2. i stavka 2. ZJN. Naime, iako se radi o izmjeni Dokumentacije o nabavi ne radi se o značajnoj izmjeni, koja bi zahtijevala produljenje roka za podnošenje prijave, uslijed koje bi bilo potrebno dodatno prikupljanje dokaza o ispunjavanju ranije propisanih strožih uvjeta, te je takvom izmjenom sastavljanje ponuda pojednostavljeno. Slijedom navedenog osporeno rješenje se, uz obrazloženje kakvo je njime dano, ne može ocijeniti nezakonitim. Osim toga, osnovano tuženik u odgovoru na tužbu ističe da tužitelj nije u skladu sa svojom obvezom iz članka 403. stavka 2. ZJN dokazao da bi mu, s obzirom na navedenu izmjenu Dokumentacije o nabavi, izrada ponuda iziskivala dodatno vrijeme za sastavljanje, odnosno da mu je potrebno dodatnih deset dana za izradu iste.
Pozivanje tužitelja na drugu odluku tuženika nije osnovano jer je ta odluka donesena u stvari druge činjenične naravi. Naime, u predmetu na koji tužitelj upućuje ne radi se o izraženom pravnom shvaćanju, već o ocjeni relevantnih činjenica odlučnih za rješenja te konkretne stvari.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu