UsII-301/20 od 8. listopada 2020.

KLASA: 20/472

UsII-301/20 od 8. listopada 2020.
 
Opis predmeta nabave  - Članak 200., 205. ZJN 2016
 
Iz opisa predmeta nabave proizlazi da je za izvršenje predmeta nabave potrebno raspolagati katastarskim podacima, a kako će ponuditelj koji bude odabran izvršavati predmet nabave, a za čije je izvršene potrebno pribaviti katastarske podatke, to prema ocjeni Suda proizlazi da je ponuditelj obvezan iste osigurati, a ne da je to obveza naručitelja, jer se nigdje u DON-u ne navodi da bi to bila obveza naručitelja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu