UsII-55/21 od 5. ožujka 2021.

KLASA: 20/825

UsII-55/21 od 5. ožujka 2021.
 
Predmet nabave – Grupe - Tehničke specifikacije brojila – Ograničenje tržišnog natjecanja – Članak 205., 4. ZJN 2016

Tuženik je u žalbenom postupku utvrdio i obrazložio u čemu se razlikuje nabava grupe 1 predmeta nabave od nabave u grupi 2. , koje obrazloženje Sud u cijelosti prihvaća.

Navedena razlika predmeta nabave multifunkcijskog kombi brojila bez GPRS/LTE komunikacijskog modula i predmeta nabave multifunkcijskog kombi brojila s GPRS/LTE komunikacijskim modulom je dodatno pojašnjena u odgovoru naručitelja u kojem se objašnjava svrha traženih tehničkih karakteristika za svaku od ovih grupa predmeta nabave, jer se u grupi 1. nalaze brojila za kupce kategorije kućanstvo i malo poduzetništvo koja se putem G3 PLC komunikacije (komunikacija putem energetskih vodova) povezuju na koncentrator podataka i multifunkcijsko brojilo. U grupi 2. se nalaze brojila za kupce s većom priključnom snagom (više od 20kW}, gdje se zbog veće i značajnije potrošnje, kao i zbog zakonskih obveza mjerenja više električnih veličina, za ove kupce nabavljaju brojila s GPRS/LTE komunikacijom, s kojima središnji sustav za daljinsko prikupljanje podataka komunicira izravno.

Prema tome, nije osnovan prigovor tužitelja da je tuženik pogrešno ocijenio opisani žalbeni prigovor i da se za obje grupe predmeta javne nabave radi o istom brojilu.
Naručitelj je u spornoj točki DON-a naveo infrastrukturu koju već posjeduje i u kojoj će se brojila koristiti te da zbog toga brojila ponuđena u ovom postupku moraju biti kompatibilna s postojećom infrastrukturom. Time je odredio okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora i jasno odredio zahtjev koji se postavlja za predmet nabave, a radi se o zahtjevu koji je povezan s predmetom nabave i razmjeran je njegovoj vrijednosti i cilju te ujedno nema učinak neopravdane prepreke tržišnom natjecanju, što je u skladu s odredbama ZJN-a i Direktivom 2014/24/EU od 26. veljače 2014., prema kojoj, u javnoj nabavi nije a priori zabranjeno svako ograničenje tržišnog natjecanja, nego je zabranjeno neopravdano stavljanje prepreka tržišnom natjecanju.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu