UsII-11/23 od 9. veljače 2023.

KLASA: 22/773
UsII-11/23 od 9. veljače 2023.
Teret dokaza- Novi dokazi uz tužbu- Beneficium novorum- Članak 403. ZJN 2016
 
Što se tiče prigovora tužitelja i dostavljanja uz tužbu tri stručna mišljenja, valja istaknuti da je u pravu tuženik kada ističe da je takvo postupanje tužitelja protivno izričitoj obvezi iz članka 403. stavka 3. ZJN-a, prema kojoj odredbi je naručitelj obvezan u žalbenom postupku dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluku o pravima, poduzeo radnje ili propustio radnje, te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka.
Točno je da je prema ustaljenoj praksi ovoga Suda, izraženoj u više odluka, istaknuto da pri osporavanju zakonitosti rješenja donesenog u žalbenom postupku nije dopušteno iznositi nove činjenice i dokaze o kojima se stranke žalbenog postupka nisu očitovale, niti su bile istaknute, pa ih tuženik nije niti ocjenjivao.

 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu