UsII-202/21 od 2. srpnja 2021.

KLASA: 21/189

UsII-202/21 od 2. srpnja 2021.
 
Tehničke specifikacije – Pogodovanje – Tržišno natjecanje – Analiza tržišta  - Članak 198., 205., 206. ZJN 2016

Tužitelj smatra da je naručitelj odredio predmet nabave u osporenom dijelu na način da pogoduje određenom gospodarskom subjektu te ukazuje da tužitelj ne može ponuditi proizvod koji udovoljava tehničkim specifikacijama predmeta nabave te smatra da je došlo do povrede načela tržišnog natjecanja. Međutim, to što tužiteljev stroj ne ispunjava tražene tehničke karakteristike ne znači ujedno da niti jedan drugi stroj ne ispunjava uvjete propisane tehničkim specifikacijama koje su potrebne naručitelju, da postoji neopravdana prepreka tržišnom natjecanju niti dokazuje pogodovanje određenom gospodarskom subjektu pa nije ostvarena povreda odredbe članka 206. stavka 2. ZJN, prema kojoj tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.
Također, u žalbenom postupku naručitelj je dostavio dopise dvaju potencijalnih ponuditelja s njihovim izjavama o tome da raspolažu strojem koji udovoljava propisanim tehničkim specifikacijama, a uz odgovor na tužbu naručitelj je dostavio zapisnik o javnom otvaranju ponuda iz kojeg proizlazi da su u predmetnom postupku pristigle dvije ponude. Time je potvrđeno da na tržištu Republike Hrvatske postoji više potencijalnih ponuditelja pa proizlazi da tržišno natjecanje nije onemogućeno.
Tražene specifikacije su uvjetovane konkretnom lokacijom, prirodnim krajobrazom grada Vrsara kao što su uske i zavojite ulice, klimatske prilike, podneblje, kamen i sl. na kojoj će se i predmetni stroj koristiti. U odnosu na pojedine tehničke karakteristike proizlazi da su iste propisane kao minimalne, zbog čega je dopušteno ponuditi i karakteristike veće od traženih, a u pojedinim katalozima koje je tužitelj dostavio određene karakteristike se niti ne navode pa slijedi osnovanim zaključak tuženika da tužitelj u žalbenom postupku nije dokazao da proizvod osporenih tehničkih specifikacija nudi samo jedan gospodarski subjekt.
Neosnovano tužitelj upire na odredbu članka 198. stavka 1. ZJN jer tom odredbom nije propisana obveza naručiteljima da prije pokretanja postupka javne nabave provedu analizu tržišta.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu