UsII-259/21 od 19. kolovoza 2021.

KLASA: 21/596

UsII-259/21 od 19. kolovoza 2021.

Opis predmeta nabave – Naknada za pružanje pravnih usluga – Odvjetnička tarifa – Članak 200., 205. ZJN 2016

Sukladno točki 8.10. DON-a naknada za pravne usluge određuje se temeljem tarifnog broja 38. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u paušalnom iznosu godišnje koji će se plaćati u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata. PDV nije uključen u cijenu i obračunava se u skladu s zakonskim propisima.
28. srpnja 2021. naručitelj je sukladno odredbi članka 202. ZJN-a dao objašnjenje sporne odredbe DON-a na način da je naveo kako DON-om u opisu predmeta nabave navodi kontrolu, revidiranje i usklađivanje isprava, a ne izradu odnosno sastavljanje istih te da je upoznat sa stavom Izvršnog odbora HOK-a da se paušalom može obuhvatiti samo kontrola već zaključenog ugovora, a ne izrada istih budući se to naplaćuje sukladno Odvjetničkoj tarifi. Stoga je predvidio da će se paušalom obuhvatiti kontrola, a ne izrada ugovora te mu namjera nije bila da s izabranim ponuditeljem sklopi ugovor koji se neće moći izvršiti. Zaključuje kako ne traži nezakonito postupanje zainteresiranih gospodarskih subjekata na način da traži izradu novih ugovora već traži kontrolu, revidiranje i usklađivanje isprava, a između ostalog i ugovora iz svoje djelatnosti, sve sukladno osporenom rješenju.
Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja Sud ga nije našao nezakonitim, jer je sporna odredba DON-a sastavljena sukladno odredbi članka 200. stavka 1. ZJN-a te, i prema ocjeni Suda, njome kao predmet nabave nije određeno sastavljanje isprava za što se nagrada naplaćuje prema Tbr. 29. Tarife. S obzirom na sadržaj sporne odredbe DON-a naručitelj nije nezakonito ni protivno stavu Izvršnog odbora HOK-a za opisani predmet propisao primjenu Tbr. 38. Tarife.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu