UsII-160/21 od 27. svibnja 2021.

KLASA: 21/166

UsII-160/21 od 27. svibnja 2021.

Odluka o odabiru  - Ispravak/izmjena odluke o odabiru – Članak 305. ZJN 2016
 
Razmatrajući sadržaj tužiteljeve tužbe te očitovanja tuženika i zainteresirane osobe, kao i podatke sveza spisa, ovaj Sud nalazi da se osporeno rješenje ne može ocijeniti nezakonitim iz razloga na koje tužitelj upire u tužbi. To stoga jer je tuženik svoju odluku utemeljio na činjenicama koje su u postupku pravilno i u potpunosti utvrđene, nakon čega je, pravilnom primjenom mjerodavne odredbe članka 305. ZJN-a, osnovano zaključio da je naručitelj zamijenio prvotnu odluku o odabiru drugom nakon što je naknadno uočio pogrešku u ponudi zainteresirane osobe, a što ima za posljedicu da se ovdje ne radi o pogreškama u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te drugim očitim netočnostima kakve ima u vidu članak 305. ZJN-a, već se radi o suštinskoj izmjeni odluke o odabiru koja nije utemeljena na relevantnim odredbama ZJN-a. Pritom je tuženik s tim u vezi dao argumentirano obrazložene razloge kojima se rukovodio ocjenjujući da se u konkretnom slučaju ne radi o ispravku odluke u smislu članka 305. ZJN-a, a koje razloge prihvaća i ovaj Sud, jer su utemeljeni na pravilnoj ocjeni dokaza provedenih u postupku te na pravilnom tumačenju navedene zakonske odredbe.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu