UsII-170/20 od 29. lipnja 2020.

KLASA: 20/187

UsII-170/20 od 29. lipnja 2020.

Privremena mjera- Pravodobnost- Članak 424. ZJN 2016

Obzirom na to da se, sukladno članku 424. stavku 1. ZJN 2016, prijedlog za osiguranje mora dostaviti uz žalbu, koja pak mora biti predana do isteka prekluzivnog roka za njezino izjavljivanje to je i prijedlog za osiguranje morao biti predan u roku za izjavljivanje žalbe.
Budući da je prijedlog za određivanje privremene mjere dostavljen tuženiku nakon isteka roka za izjavljivanje žalbe, tuženik nije bio u obvezi prema članku 424. stavku 1. i 4. ZJN 2016 odlučiti o mjeri osiguranja niti je kod tuženika nastupila šutnja od koje se može štititi tužbom u smislu članka 22. stavka 2. točke 2. ZUS-a.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu