UsII-236/20 od 7. rujna 2020.

KLASA: 20/258

UsII-236/20 od 7. rujna 2020.

Sukobljeni interesi – Članak 259. stavak 2. ZJN 2016

Tuženik je osnovano zaključio da je u ponovljenom postupku naručitelj utvrdio da u konkretnom slučaju gospodarski subjekt nema sukobljene interese koji mogu negativno utjecati na izvršavanje ugovora. Pravilno navodi tuženik u odgovoru na žalbu da samo postojanje sukobljenih interesa ne predstavlja razlog za primjenu navdene odredbe Zakona, već ti interesi moraju biti takvi da mogu negativno utjecati na izvršenje ugovora, a u konkretnom slučaju naručitelj je ocijenio da se ne radi o takvim sukobljenim interesima.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu