UsII-64/23 od 24. svibnja 2023.

KLASA: 23/48
UsII-64/23 od 24. svibnja 2023.
Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016

 
Žalbene navode da je odabrani ponuditelj nominirao Ivana Gabrića kao ovlaštenog inženjera gradilišta za kojeg je navedeno da je obavljao funkciju voditelja građenja na uređenju lučice Crkvine, tuženik je otklonio i obrazložio da je isti bio predmetom žalbe u prethodnom žalbenom postupku koji navod je tuženik već ocijenio neosnovanim jer je iz dokumentacije postupka bilo vidljivo da Ivan Gabrić ispunjava uvjete za inženjera građevinske struke i posjeduje traženo radno iskustvo, slijedom čega naručitelj nije trebao dodatno provjeravati te činjenice i dokaze. Tuženik se u vezi toga pravilno pozvao na članak 404. stavak 3. ZoJN.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu