UsII-304/20 od 24. rujna 2020.

KLASA: 20/462

UsII-304/20 od 24. rujna 2020.

Opis predmeta nabave  - Visina osigurnine – Članak 949. ZOO-a – Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora - Ugovorna kazna – Članak 350. ZOO-a
 
Pri sklapanju ugovora o osiguranju strankama je dopušteno sporazumno utvrditi vrijednost osigurane stvari, u kojem slučaju ugovorena vrijednost osigurane stvari obvezuje obje ugovorne strane te je tako utvrđena vrijednost, prema odredbi članka 949. stavka 7. ZOO-a mjerodavna za utvrđivanje osigurnine.
Predmet obveze osiguravatelja je u konkretnom slučaju isplata osigurnine. Budući da je isplata osigurnine novčana obveza, u konkretnom slučaju mjerodavan je članak 350. stavak 3. ZOO-a koji isključuje ugovaranje ugovorne kazne. Slijedom navedenog, odredba dokumentacije kojom je ugvoorena ugovorna kazna kod novčane obveze, u nesuglasju je sa zakonom.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu