UsII-210/23 od 14. prosinca 2023.

KLASA: 23/465
UsII-210/23 od 14. prosinca 2023.
Ocjena žalbenog navoda nije od utjecaja na zakonitost odluke- Načelo ekonomičnosti žalbenog postupka- Članak 399. ZJN 2016
 
Što se tiče drugog prigovora iz tužbe da je stručnjakinji tužitelja trebalo dodijeliti maksimalnih pet bodova, a ne samo tri, valja istači da je naručitelj pravilno ponudi tužitelja dodijelio tri boda budući da je mjerodavnom odredbom Dokumentacije o nabavi, točkom 6.7.2. Dokumentacije o nabavi, propisano da će se bodovati broj potvrda, a ne broj uređaja. Kako je u ponudi tužitelja dostavljen životopis i potvrde koje sadrže potvrdu o sudjelovanju stručnjakinje na tri projekta, odnosno navode se tri potvrde drugih ugovornih strana, prema ocjeni ovoga Suda ponudi tužitelja pravilno je dodijeljeno 3 boda.
Međutim, i unatoč tome u pravu je tuženik kada ističe da drugačije ocjenjivanje i bodovanje ne bi dovelo do drugačije odluke te da eventualna osnovanost navoda ne bi dovela do promjene u rangiranju ponude.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu