UsII-193/23 od 30. studenog 2023.

KLASA: 23/444
UsII-193/23 od 30. studenog 2023.
Ponovljeni pregled i ocjena- Postupanje po pravnom shvaćanju i primjedbama DKOM-a- Voditelj projekta gradnje- Opis poslova prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje- Iskustvo prije stupanja na snagu ZPDPUG- Provjera referenci- Članak 290. i 425. ZJN 2016
 
U konkretnom slučaju pobijano rješenje tuženika doneseno je u izvršenju ranijeg rješenja tuženika.
Dakle, kako je dovedena u sumnju (samo) uloga stručnjaka Damira Vanđelića na projektima (referencama) navedenim u Obrascu o iskustvu stručnjaka , naručitelj je sukladno uputi tuženika iz rješenja od 7. lipnja 2023. provjerio i od kontakt osoba potvrdio reference Damira Vanđelića za devet projekata navedenih u Obrascu o iskustvu stručnjaka. Prilikom provjere tražena je informacija je li nominirani stručnjak 1- Voditelj projekta gradnje - Damir Vanđelić sudjelovao na navedenim projektima (referencama) u svojstvu Voditelja projekta gradnje, gdje je isti pružao uslugu upravljanja projektom gradnje koja je obuhvaćala opis poslova sukladno članku 33. ZPDPUG. Kako je od svih kontakata dobio potvrdu (da je stručnjak Damir Vanđelić sudjelovao na navedenim projektima u svojstvu voditelja projekta gradnje, gdje je pružao uslugu upravljanja projektom gradnje koja je obuhvaćala opis poslova sukladno članku 33. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje) to je Naručitelj donio Odluku o odabiru od 15. kolovoza 2023.
Tužbenim razlozima o usporedbi sa ocjenom iskustva/reference sa stručnjakom Romanom Perićem, navedene potvrde nisu dovedene u pitanje.
Suprotno mišljenju tužitelja pravno shvaćanje iskazano u Rješenju KLASA: UP/II-034-02/23-01/103 i u Presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: UsII-80/23-5 o osporenom iskustvu stručnjaka Romana Perića se ne može primijeniti i na stručnjaka Damira Vanđelića. Naime, razlozi osporavanja referenci stručnjaka Damira Vanđelića (projekti završeni prije stupanja na snagu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje) nisu isti razlozi kao razlog radi kojeg je osporeno iskustvo stručnjaka Romana Perića, budući da je, kod stručnjaka Romana Perića utvrđena nemogućnost obavljanja poslova voditelja gradnje (kojeg imenuje investitor) iz razloga jer je u vrijeme provedbe projekata bio zaposlenik izvođača radova na spornim projektima, dok je kod Damira Vanđelića, u ponovljenom postupku, bila sporna uloga stručnjaka Damira Vanđelića na projektima (referencama) navedenim u Obrascu o iskustvu stručnjaka, odnosno njegovo sudjelovanje na navedenim projektima.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu