UsII-243/20 do 10. rujna 2020.

KLASA: 20/297

UsII-243/20 od 10. rujna 2020.

Rok početka i završetka izvršenja radova – Obračun i dospijeće plaćanja – Rok izvršenja usluga

Uvidom u obrazloženje rješenja i odgovor na tužbu proizlazi da za sve ponuditelje u konkretnom slučaju vrijede ista pravila, a to je da svi ponuditelji predaju ponudu radi izvršenja istih usluga nadzora, da je za sve njih datum početka pružanja usluga 8/2020, da za sve njih izvršenje usluga nadzora počinje u roku od 7 kalendarskih dana od izdavanja naloga za početak izvršenja usluge te da je za sve njih ukupno očekivano trajanje izvršenja radova koji su predmet nadzora 41 mjesec. Ovakvo obrazloženje tuženika temelji se na DON-u pa stoga nisu osnovani tužbeni navodi da je osporenim rješenjem tuženika povrijeđen zakon tužitelju na štetu.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu