UsII-320/19 od 4. srpnja 2019.

KLASA: 19/182
 
UsII-320/19 od 4. srpnja 2019.
 
Izrada idejnog rješenja – Neuobičajeni rizik – Članak 200. stavak 2. ZJN 2016
 
Osnovano je tuženik zaključio da prigovor tužitelja glede izrade idejnog rješenja ne predstavlja ponuditeljima velik i neuobičajeni rizik, a za koje ponuditelji ne mogu biti sigurni hoće li im biti nadoknađeni. Naime, iz dokumentacije o nabavi ne proizlazi da bi se traženjem izrade posebnog uratka ponuditeljima nametnulo snošenje neuobičajenog rizika u smislu odredbe članka 200. stavak 2. ZJN 2016 odnosno troška jer će ponuditelj svoje troškove ukalkulirati u cijenu ponude, a tuženik je u osporenom rješenju i dao uputu naručitelju da izradu idejnog rješenja treba predvidjeti kao posebnu stavku troškovnika.
 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu