UsII-24/23 od 9. ožujka 2023.

KLASA: 22/813
UsII-24/23 od 9. ožujka 2023.

Kontradiktornost postupka- EOJN- Nedostavljanje žalbe odabranom ponuditelju na očitovanje- Notifikacije- Članak 405. i 426. ZJN 2016
 
U odnosu na prigovore tužitelja u vezi dostave žalbe i odgovora na žalbu te onemogućavanja sudjelovanja u žalbenom postupku, tuženik se pravilno pozvao na odredbu članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 114/22.) prema kojem se žalba dostavlja putem sustava e- žalba, te se u smislu stavka 4. istog članka, sustav e-žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH, te na njihovu adresu elektroničke pošte. Prema stavku 7. slijedi da se smatra da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH, te se odredba ovog članka primjenjuje i na sve druge podneske stranaka tijekom žalbenog postupka (stavak 9.).

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu