UsII-181/22 od 7. listopada 2022.

KLASA: 22/402

UsII-181/22 od 7. listopada 2022.

Pravila dokazivanja – Teret dokaza na žalitelju – članak 403. stavak 2. ZJN 2016

U ponovljenom postupku vjerodostojnost tehničkih listova odabranog ponuditelja, odnosno nevjerodostojnost tehničkih listova tužitelja utvrđena je na temelju pribavljenih potvrda proizvođača proizvoda, pri čemu tužitelj u žalbenom postupku nije osporio vjerodostojnost dostavljene dokumentacije odabranog ponuditelja, već je iznio prigovor da su ponuđeni strojevi koje je ponudio tužitelj identični strojevima koje je ponudio odabrani ponuditelj pa ako odabrani ponuditelj zadovoljava kriterij tehničke i stručne sposobnosti, da taj kriterij zadovoljava i tužitelj. Međutim, tužitelj je u žalbenom postupku imao mogućnost dostaviti dokaz pribavljen od proizvođača ponuđenih strojeva o vjerodostojnosti tehničkih listova koje je priložio, a što nije učinio, a niti je dostavio dokaze iz kojih bi proizlazilo da tehnički listovi ponuđenih strojeva odabranog proizvođača nisu vjerodostojni. Stoga, svojom tvrdnjom da bi se radilo o istim strojevima istih tehničkih karakteristika nije doveo u sumnju zakonitost osporenog rješenja jer je sukladno odredbi članka 403. stavka 2. ZJN-a teret dokaza na žalitelju.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu