UsII-15/23 od 23. veljače 2023.

KLASA: 22/715
UsII-15/23 od 23. veljače 2023.
Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta na grupe- Tehničke specifikacije- Pogodovanje- Tržišno natjecanje - Postupanje po pravnom shvaćanju DKOM-a- Članak 203., 204., 205., 206. i 425. ZJN 2016
 
Naručitelj je u ponovljenom postupku, sukladno uputama iz ranijeg rješenja tuženika vezano uz primjenu navedenih odredbi Zakona donio i objavio predmetnu izmjenu dokumentacije o nabavi kojom je u troškovnicima za grupe 70a. i 70b. naveo po dva proizvoda nezaštićenog (generičkog) imena za svaku stavku umjesto ranije propisanog jednog proizvoda te je dodao nove grupe predmeta nabave (70c. i 70d.) u kojima je također naveo po dva proizvoda nezaštićenog (generičkog) imena za svaku stavku, čime je i prema mišljenju ovoga Suda upravo proširena mogućnost tržišnog natjecanja jer se radi o alternativnom traženju naručitelja radi omogućavanja većem broju ponuditelja jednak pristup postupku javne nabave.
Upravo određivanjem samo jednog proizvoda po grupi bi ukazivalo na ograničenje tržišnog natjecanja, pa je upravo iz tog razloga tuženik prethodnim rješenjem utvrdio izravno pogodovanje tužitelju kao gospodarskom subjektu koji je proizvođač ranije traženog nezaštićenog (generičkog) lijeka u grupama 70a. i 70b.
Također, pravilno tuženik zaključuje da u konkretnom slučaju nema povrede niti odredaba koje se odnose na određivanje predmeta nabave i podjele predmeta na grupe iz kojih odredbi proizlazi ovlast naručitelja propisivanja sadržaja dokumentacije o nabavi i opisa predmeta nabave pri čemu se mora osigurati svim zainteresiranim gospodarskim subjektima jednak pristup postupku javne nabave u cilju poštivanja načela tržišnog natjecanja, a sam predmet nabave naručitelj određuje sukladno svojim potrebama.
U konkretnom slučaju tuženik je imao osnove za zaključak da izmjenom dokumentacije, donesenom u izvršenju odluke tuženika, naručitelj nije povrijedio odredbu članka 204. stavak 1. Zakona i da takvim određivanjem predmeta nabave nije onemogućio pristup drugim gospodarskim subjektima da sudjeluju u predmetnom postupku, jer je unutar pojedine grupe omogućeno nuditi proizvode koje se koriste za istu namjenu.
Ovaj Sud je već u svojim ranijim odlukama iskazao da činjenica što tužitelj samostalno ne može ponuditi sve grupe predmeta nabave, sama po sebi ne znači da je predmet nabave nezakonit a tužitelj niti ne tvrdi da nema drugih proizvođača koji mogu ponuditi traženo. U konkretnom slučaju se radi o alternativnom traženju naručitelja između dva lijeka po stavkama, tako da se otvara mogućnost širem krugu ponuditelja koji mogu ponuditi samo jedan od traženih proizvoda, što upravo ide u prilog ostvarivanja načela tržišnog natjecanja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu