UsII-179/22 od 21. rujna 2022.

KLASA: 22/414

UsII-179/22 od 21. rujna 2022.

Podjela predmeta nabave na grupe – Diskrecijsko pravo naručitelja – Mogućnost pristupa malih i srednjih GS – članak 203. i 204. ZJN 2016

Prema ocjeni ovoga Suda tako je tuženik pravilno odbio tužiteljev prigovor kojim je ukazivao na propust tuženika da sankcionira propust naručitelja da predmet nabave podijeli u grupe.
Prema podacima spisa predmeta proizlazi da se naručitelj odlučio da u predmetnom postupku za nabavu usluga prijevoza osoba s invaliditetom neće podijeliti predmet nabave na grupe budući da isti predstavlja nedjeljivu cjelinu, a na koji način je postupio sukladno odredbama članaka 203. i 204. ZJN-a/2016, a u dokumentaciji o nabavi je naveo valjano obrazloženje za svoju odluku budući da stavka sanitetskog prijevoza, kako je vidljivo iz troškovnika, predstavlja količinski najmanju vrijednost (60 dana godišnje) u odnosu na sve ostale stavke (180, 250 i 365 dana godišnje) te s obzirom na činjenicu da se sanitetski prijevoz realizira samo povremeno. Stoga je, prema ocjeni Suda, pravilno ocijenjeno da odvajanje u posebnu grupu ne bi bilo ekonomično te bi se naručitelj takvom podjelom izložio riziku da mora poništiti postupak za navedenu grupu (i time ostati bez važne usluge za najosjetljiviju kategoriju ljudi) s obzirom da se gospodarskim subjektima ne isplati nuditi uslugu koja je količinski zanemarivog značaja i koja može, a i ne mora biti realizirana.
Imajući na umu naprijed citirane odredbe ZJN-a/2016, pravilno je zaključio tuženik kako je odluka o podjeli predmeta nabave na grupe diskrecijsko pravo naručitelja, a obveza je naručitelja obrazložiti zašto se nije odlučio na podjelu predmeta nabave na grupe samo u slučaju kada se radi o postupku nabave velike vrijednosti.
Prema ocjeni ovoga Suda, pravilno je zaključio tuženik da je naručitelj svoju odluku o nabavi valjano obrazložio te da nije ugrozio mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekta postupku javne nabave, jer zainteresirani gospodarski subjekti imaju mogućnost sudjelovati u postupku javne nabave u zajednici ponuditelja.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu