UsII-420/20 od 17. prosinca 2020.

KLASA: 20-02/13

UsII-420/20 od 17. prosinca 2020.
 
Koncesija – Rok na koji se daje koncesija – Članak 166. Zakona o rudarstvu

U konkretnom je slučaju bitna činjenica da rješenjem nadležnog tijela od 30. ožujka 1982. ni rješenjem od 10. travnja 2000. nije određen rok do kojega je pravnom predniku tužitelja odnosno tužitelju odobrena eksploatacija mineralne sirovine u kamenolomu „Sridnjak“. S druge strane, valja imati na umu okolnost da je prema ugovoru o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine od 27. lipnja 2000., tužitelj imao pravo na eksploataciju mineralne sirovine u kamenolomu „Sridnjak“ do 1. svibnja 2022., te da je rješenjem od 28. veljače 2020., između ostalog određeno da će se ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena „Sridnjak“ sklopiti na rok ne duži od 1. svibnja 2022., a koji rok će se utvrditi odlukom o davanju koncesije, kao što je u konkretnom slučaju i učinjeno. Promatrajući osporavani dio odluke o davanju koncesije od 21. kolovoza 2020. u svjetlu navedenih okolnosti, kao i stajališta ovoga Suda da rok u smislu članka 166. stavka 2. ZR-a može biti kraći od 40 godina, Sud prihvaća ocjenu tuženika da su u konkretnom slučaju pravilno primijenjene mjerodavne odredbe članka 166. ZR-a te da određivanjem roka na koji se tužitelju daje koncesija nije povrijeđen zakon niti su povrijeđena tužiteljeva stečena prava jer iz utvrđenog činjeničnog stanja ne proizlazi da je u vrijeme donošenja osporavane odluke o davanju koncesije od 21. kolovoza 2020. tužitelj bio nositelj prava na eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena „Sridnjak“ na rok koji bi se protezao nakon 1. svibnja 2022.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu