UsII-35/23 od 30. ožujka 2023.

KLASA: 23/9
UsII-35/23 od 30. ožujka 2023.
Ostale potrebne izjave i potvrde – Potvrde međunarodnih Tier 1 pružatelja internet usluga – Istinitost potvrde- Članak 403. ZJN 2016
 

U konkretnom slučaju nije sporno među strankama da je tužitelj kao odabrani ponuditelj dostavio četiri valjene potvrde koje svojim sadržajem udovoljavaju uvjetima iz točke 6.1. Dokumentacije o nabavi, ali je sporna istinitost sadržaja potvrde koju je tužitelju kao odabranom ponuditelju za potrebe predmetnog postupka javne nabave sastavio Akton communications d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, Republika Slovenija jer iz javno dostupnih podataka proizlazi da navedeni subjekt nije međunarodni Tier 1 pružatelj Internet usluga, a isto tako iz podataka proizlazi da taj subjekt odabranom ponuditelju, odnosno tužitelju niti ne pruža usluge. Pravilno je stoga tuženik ocijenio da je zainteresirana osoba A1 Hrvatska d.o.o. navedenim navodima u svojoj žalbi i dokazima koje je uz žalbu dostavila dovela u sumnju sadržaj potvrde koju je tužitelj kao odabrani ponuditelj tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda dostavio naručitelj, a ovaj potvrdu prihvatio.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu