UsII-345/21 od 21. prosinca 2021.

KLASA: 21/901

UsII-345/21 od 21. prosinca 2021.

Dokumentacija o nabavi – Pogodovanje – Dokazi na stranom jeziku – Članak 205.,403. ZJN 2016

S obzirom da je tužitelj smatrao da DON (u naprijed spomenutom dijelu) nije transparentan, nego je diskriminatoran, restriktivan i sačinjen na način da se pogoduje određenom proizvođaču, odnosno ponuditelju, i u tom smislu dostavio dokaze na stranom jeziku, pravilno je postupio tuženik kada ga je pozvao zaključkom od 1. listopada 2021., da dostavi dokumentaciju na koju se poziva, u prijevodu na hrvatski jezik. Ovakvo postupanje tuženika u skladu je s odredbom članka 400. ZJN 2016, koja propisuje da se žalbeni postupak vodi na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma.
Budući tužitelj nije postupio prema traženju tuženika, te imajući u vidu odredbu članka 403. stavak 1. ZJN 2016, koja propisuje da je u žalbenom postupku svaka stranka dužna iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju, tužitelj nije dokazao svoje tvrdnje u svezi nezakonitosti DON-a, odnosno nije dokazao da se DON-om, u osporenom dijelu, pogoduje određenom gospodarskom subjektu.
Neosnovan je i prigovor u svezi prethodne analize tržišta koju je proveo naručitelj. To stoga što istraživanje tržišta, opisano u članku 198. ZJN 2016, nije predmet ocjene zakonitosti postupka javne nabave.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu