UsII-424/20 od 20. siječnja 2021.

KLASA: 20/737

UsII-424/20 od 20. siječnja 2021.
 
Pregovarački postupak bez prethodne objave – Pretpostavke – Članak 131. stavak 1. točka 3. ZJN 2016
 
Naručitelj je tijekom žalbenog postupka Državnoj komisiji dostavio podnesak u kojem navodi da je u Zagrebu prilikom potresa oštećeno 175 odgojno obrazovnih objekata te da nije bilo moguće u kratkom roku znati broj školske djece za koju će do početka školske godine biti potrebno osigurati usluge prijevoza odnosno hoće li Zagrebački električni tramvaj d. 0. O., koji obavlja usluge prijevoza u redovnom školskom prijevozu, biti u mogućnosti organizirati i prijevoz učenika osnovnih škola stradalih u potresu. Isto tako naručitelj do početka školske godine nije raspolagao konačnim brojem zamjenskih objekata koji će biti u mogućnosti prihvatiti učenike iz škola koje su oštećene toliko da ih učenici ne mogu pohađati jer je bila nepredvidiva dinamika izvođenja radova sanacije oštećenih škola.
Tako je bilo utvrđeno da je organizirani prijevoz učenika bilo potrebno osigurati za 1921 učenika i to iz OŠ Bukovac, OŠ Miroslava Krleže, OŠ Petra Zrinskog, OŠ Vugrovec Kašina (PŠ Vugrovec) i OŠ Ksavera Šandora Gjalskog na nove lokacije, a da Zagrebački električni tramvaj d. o. o. nije imao dovoljno kapaciteta za osiguranje tog prijevoza. Uz sve navedeno valja dodati i propisane upute i epidemiološke mjere za sprečavanje i suzbijanje epidemije CIVID-19 u organiziranom prijevozu školske djece. Naime nadležno Ministarstvo je 4. rujna 2020. objavilo Odluku kojom je bio reguliran način izvođenja nastave, što je također utjecalo na broj autobusa koje je bilo potrebno osigurati.
Iz svega navedenog proizlazi da je Državna komisija pravilno ocijenila da su u predmetnom slučaju ispunjene sve pretpostavke iz članka 131. stavka 1. točke 3. ZJN 2016 za korištenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu