UsII-48/22 od 14. ožujka 2022.

KLASA: 21/1070

UsII-48/22 od 14. ožujka 2022.

Prijedlog ugovora – Aktivacija jamstva za uredno ispunjenje ugovora – Članak 214. , 215. ZJN 2016

U odnosu na članak 3. stavak 7. Prijedloga Ugovora iz Knjige 2 dokumentacije o nabavi tužitelj smatra da predstavlja pretjeran i neuobičajen rizik koji onemogućuje izračun cijena, podnošenje usporedive ponude, pa je suprotan članku 200. stavku 1. i stavak 2. Zakona o javnoj nabavi.
U vezi žalbenog navoda u odnosu na članak 3. stavak 7. i stavak 8. Prijedloga Ugovora, Knjiga 2, (aktivacija jamstva za uredno ispunjenje ugovora), tuženik se poziva na članak 214. stavak 1. i članak 215. stavak 1. ZOJN, te zaključuje da je naručitelj jasno propisao jamstvo za ispunjenje ugovora koje je povezano s predmetom nabave, a visina jamstva je razmjerna predmetu nabave, te ne nalazi povrede na koje se upućuje u žalbi.

 
Prijedlog ugovora – Rok za izvršenje ugovora  - Raskid od strane izvršitelja – Viša sila – Članak 200. ZJN 2016
  • Na žalbeni navod u vezi članka 5. stavka 2. Prijedloga Ugovora, Knjiga 2, (rok za izvršenje ugovora) detaljno je odgovorio tuženik navodeći tekst toga članka Prijedloga Ugovora, kao i točku 16. dokumentacije o nabavi, te zaključio da nije ni tim člankom povrijeđen članak 200. ZJN. Ovo i stoga jer je člankom 16. dokumentacije propisano da je krajnji rok završetka indikativan i ovisi o tijeku radova i mogućim nepredviđenim okolnostima koje mogu utjecati na vrijeme trajanja radova, a ukoliko se iz opravdanih razloga produži provedba projekta moguće je da se produži i trajanje ugovora za obavljanje usluge koja je predmet ove javne nabave.
  • I u vezi žalbenog navoda u odnosu na članak 12. stavak 1. podstavak 1. Prijedloga Ugovora, Knjiga 2, (raskid od strane izvršitelja) Sud navodi da je detaljno obrazloženo u osporavanom rješenju što propisuje taj članak i u bitnome odgovoreno da naručitelj ne odgađa pravne posljedice zakašnjenja.
  • Žalbeni navod u vezi članka 15. stavka 3. Prijedloga Ugovora (viša sila) ocijenjen je neosnovanim s detaljnim obrazloženjem zašto ni taj članak Prijedloga Ugovora nije suprotan članku 200. stavku 1. i stavku 2. ZOJN.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu