UsII-153/21 od 28. svibnja 2021.

KLASA: 21/194

UsII-153/21 od 28,. svibnja 2021.
 
Tehničke specifikacije - pogodovanje - Članak 205., 209., 210. ZJN 2016

Za ocjenu zakonitosti osporenog rješenja Sud nalazi mjerodavnima odredbe članka 210. stavka 1. i 2. ZJN-a na osnovi kojih su poništene sporne tehničke specifikacije. U konkretnom slučaju bilo je odlučno utvrditi je li spornim dodatnim zahtjevima tehničkih specifikacija pogodovano nekom gospodarskom subjektu odnosno jesu li doveli do isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda. Budući da je iz očitovanja Jelen Professional d.o.o. pribavljenog u upravnom sporu, na što je Sud ovlašten sukladno odredbi članka 33. stavka 1. ZUS-a, vidljivo da i taj gospodarski subjekt može proizvesti proizvod s traženim dodatnim zahtjevima tehničkih specifikacija, Sud je utvrdio da se traženim dodatnim zahtjevima tehničkih specifikacija ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu (Splendor tekstil d.o.o.). Pri tome, u odnosu na navode zainteresirane osobe, Sud ističe da se u ovom sporu (ocjene zakonitosti propisanih dodatnih zahtjeva tehničkih specifikacija), ne utvrđuje mogućnost realizacije navedenog, jer to ulazi u domenu izvršenja predmeta nabave.
Za ocjenu zakonitosti osporenog rješenja i traženih dodatnih zahtjeva tehničkih specifikacija nije odlučno ni zašto trgovačko društvo Jelen Professional d.o.o. nije dalo ponudu za navedeni predmet nabave (radi se o poslovnoj odluci tog društva) nego je trebalo utvrditi pravnorelevantnu činjenicu pogoduje li se traženim dodatnim zahtjevima tehničkih specifikacija određenom gospodarskom subjektu i ovisno o tome jesu li oni zakoniti.
Nadalje, u odnosu na sporno pitanje Sud ne nalazi mjerodavnim članak 209. ZJN-a, koji u točki 2. propisuje da se uz poštovanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, tehničke specifikacije formuliraju upućivanjem na tehničke specifikacije i uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda prioriteta, na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe, pri čemu svako upućivanje mora biti popraćeno izrazom »ili jednakovrijedno«. Međutim, konkretnim dodatnim zahtjevima tehničkih specifikacija se u spornom dijelu ne upućuje na odgovarajuću normu.
 


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu