UsII-121/20 od 27. svibnja 2020.

KLASA: 20/13

UsII-121/20 od 27. svibnja 2020.
 
Dokumentacija o nabavi – Objašnjenje/izmjene dokumentacije o nabavi – Pročišćeni tekst dokumentacije – Kontradiktorne odredbe – Članak 290. ZJN 2016.
 
Točno je da dokumentacija sadrži kontradiktorne odredbe o tome treba li u stavci 49 tablice 1 troškovnika punuditi proizvod koji je dio platforme ili ne. Međutim, naručitelj je kao sastavni dio dokumentacije objavio VI. Objašnjenje i izmjenu kojoj je jasno naveo da se u stavci 49 tablice nabavlja proizvod koji je dio platforme. U pravu je tužitelj kada ističe da je naručitelj u pročišćenim verzijama troškovnika i popisa licenci prijavio podatak prema kojem se u stavci 49 nabavlja neplatformski profil. Međutim, navedena činjenica ne može ići na štetu g. subjekta koji je izradio ponudu tumačeći te odredbe na način da se u stavci 49 nabavlja proizvod koji je dio platforme, te je stoga takav i ponudio. Tuženik je upravo tumačenjem svih odredbi dokumentacije kao i slijedom pitanja g. subjekata koji su tražili pojašnjenje i izmjenu te odgovora naručitelja kojim prihvaća zahtjev za izmjenom dokumentacije ocijenio da je naručitelj pravilno postupio kada nije odbio ponudu odabranog ponuditelja. Stoga, prema ocjeni Suda prigovor tužitelja da odabrani ponuditelj nije ponudio licencu koja po specifikaciji odgovara opisu tražene i predstavlja traženu licencu, nije osnovan.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu