UsII-178/22 od 29. rujna 2022.

KLASA: 22/84

UsII-178/22 od 29. rujna 2022.

Rok za donošenje odluke DKOM-a  – članak 432 stavak 2. ZJN 2016

U odnosu na prigovor donošenja osporenog rješenja nakon proteka roka od 30 dana propisanog člankom 432. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16.), Sud ističe da se ne radi o roku zbog kojeg bi rješenje tuženika doneseno protekom toga roka iz tog razloga bilo nezakonito.
Ovaj Sud prihvaća opravdanim razloge tuženika iz odgovora na tužbu zbog kojih osporenu odluku nije donio u zakonom propisanom roku, obzirom da je radi donošenja pravilne i zakonite odluke, sukladno odredbi članka 26. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.) i odredbe članka 14. stavak 4. Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13., 127/13., 74/14., 98/19. i 41/21.) od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture tražio tumačenje pravne norme 14. travnja 2022., a očitovanje zaprimio dana 20. lipnja 2022.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu