UsII-359/19 od 31. srpnja 2019.

KLASA: 19/387

Poslovni broj: UsII-359/19 od 31. srpnja 2019.


Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje - Razlozi za primjenu - Članak 131. stavak 1. točka 2.b) i točka 3. - Članak 324. stavak 3. ZJN 2016
 
Osnovano je tuženik poništio predmetni pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje. Ovo iz razloga jer je iz Obavijesti o dodjeli ugovora vidljivo da je naručitelj kao razlog za odabir pregovaračkog postupka naveo nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga, dakle, primijenio je odredbu članka 131. stavka 1. točka 2.b).ZJN 2016. Naprijed navedenu odredbu moguće je primijeniti samo ako ne postoji razumna alternativa ili zamjena, a nepostojanje tržišnog natjecanja nije rezultat namjere da se određenom gospodarskom subjektu neopravdano da prednost ili ga se stavi u nepovoljan položaj. Međutim, razlog naručitelj nije niti jednom riječju obrazložio, a što je bio dužan učiniti, čime je došlo do povrede  odredbe članka 324. stavka 3. Priloga V. dijela J ZJN 2016. Naime, od obveze obrazlaganja razloga primjene ovog postupka nisu propisane nikakve iznimke pa je naručitelj bio dužan obrazložiti razloge zbog kojih je odabrao upravo tu vrstu postupka.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu