UsII-299/21 od 5. studenog 2021.

KLASA: 21/533

UsII-299/21 od 5. studenog 2021.

Načelo kontradiktornosti – Članak 426. ZJN 2016

Nije pravno odlučan niti prigovor tužitelja usmjeren na nemogućnost izjašnjavanja o činjenicama i okolnostima navedenim u odgovoru na žalbu odabranog ponuditelja (vezano na očitovanje stručnjakinje Mette Palitzsch Lund) jer mu taj odgovor nije dostavljen. Naime, u žalbenom postupku, sukladno članku 420. ZJN-a, žalitelj je u žalbi dužan iznijeti sve sporne činjenice (opis nepravilnosti i obrazloženje) i za njih predložiti dokaze, a prema članku 426. ZJN-a, stranke žalbenog postupka imaju pravo očitovati se o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze, dok je dužnost Državne komisije svakoj stranci dostaviti podneske kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove činjenice i dokazi, čime se upravo osigurava kontradiktornost i utvrđuje okvir u kojem će se ocjenjivati osnovanost žalbe. S obzirom da odabrani ponuditelj u svom očitovanju nije naveo nove činjenice i dokaze, već je iznosio sadržaj tužiteljevih i naručiteljevih navoda i dokaza, pri čemu se priklonio naručiteljevim navodima, to, i po ocjeni ovoga Suda, tuženik nije povrijedio zakon na štetu tužitelja time što mu nije dostavio očitovanje na žalbu odabranog ponuditelja, na koju okolnost se pravno relevantnim razlozima tuženik osvrnuo i u odgovoru na tužbu.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu