UsII-197/19 od 24. travnja 2019.

KLASA: 18/1118

UsII-197/19

Podjela predmeta nabave na grupe – Članak 370. ZJN 2016
 
Iz odredbe članka 370. ZJN 2016 slijedi da je odluka o podjeli predmeta nabave na grupe prvenstveno u domeni odlučivanja sektorskog naručitelja, koji se pri tome mora voditi objektivnim kriterijima poštujući načela javne nabave.

Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja Sud nalazi osnovanim tužbeni prigovor da u konkretnom slučaju naručitelj propisivanjem da je ponuditelj dužan nuditi isključivo cjelokupni predmet nabave, nije ugrozio mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekata pa to ne može biti razlog zbog kojeg je naručitelj trebao predmet nabave podijeliti na grupe.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu