UsII-68/21 od 17. ožujka 2021.

KLASA: 20/873

UsII-68/21 od 17. ožujka 2021.

Tehničke specifikacije- Vjerodostojnost izjave proizvođača- Načelo kontradiktornosti- Članak 426. ZJN 2016

Ovaj Sud ne nalazi osnovanim navode tužitelja kojima osporava povredu načela kontradiktornosti zbog nemogućnosti očitovanja na novodostavljeni podnesak zainteresirane osobe u žalbenom postupku. Naime, sadržajem te Izjave samo se potvrđuju činjenice koje su sadržane u Izjavi od 8./13. srpnja 2020. te Izjavi od 28. kolovoza 2020., a koje činjenice su tužitelju već bile poznate, i koje su ocjenjivane i u ranijem žalbenom postupku. Dakle, kako se ne radi o podnesku kojim se predlažu nove činjenice i dokazi, proizlazi neosnovanim prigovor tužitelja o povredi načela kontradiktornosti.
 
Nadalje, tužitelj u tužbi ponavlja navode o nevjerodostojnosti izjava koje je dostavila zainteresirana osoba, koje navode je ponavljao i u žalbenom postupku te ni u tužbi ne dostavlja nikakve dokaze kojim bi osporio valjanost i dokaznu snagu navedenih izjava. Osim toga, naručitelj Dokumentacijom o nabavi nije propisao dokaz udovoljavanju zahtjeva i uvjeta predmeta nabave i tehničke specifikacije, a što zapravo niti tužitelj svojim tužbenim navodima ne spori, pa se ocjenjuje da su one od strane zainteresirane osobe dokaz da ispunjava uvjete iz Dokumentacije o nabavi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu