UsII-70/23 od 17. svibnja 2023.

KLASA: 23/77
UsII-70/23 od 17. svibnja 2023.
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Isti žalitelj- Činjenično stanje nepromijenjeno- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
 
Naime, ovaj Sud nalazi da odredba članka 404. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, odnosno njome propisana zabrana tuženika da kontrolira činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku javne nabave, podrazumijeva ne samo one žalbene navode koji su bili istaknuti, nego podrazumijeva i sve one žalbene navode koji su mogli biti istaknuti, a nisu bili istaknuti u prethodnom žalbenom postupku. Dakle, tužitelj u drugom žalbenom postupku koji se vodio u vezi s istim postupkom javne nabave, prema ocjeni ovoga Suda, nije ovlašten isticati žalbene navode u odnosu na činjenice i pravna pitanja u odnosu na koje je već isticao te navode ili ih je mogao isticati.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu