UsII-74/21 od 24. ožujka 2021.

KLASA: 20/1050

UsII-74/21 od 24. ožujka 2021.

Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Ne bis in idem- Odlučivanje o žalbenim navodima koji su mogli biti predmet prethodne žalbe- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016

U konkretnom slučaju tužiteljima je sporna primjena i tumačenje odredbe članka 404. stavka 3. ZJN-a.
Prema ocjeni i ovoga Suda tužitelj u potpunosti neosnovano ističe navode koji se odnose na jamstvo za ozbiljnost ponude. Naime, sukladno odredbi članka 404. stavka 3. ZJN a jamstvo za ozbiljnost ponude nije moglo biti, pa stoga nije niti bilo predmet ocjene u žalbenom postupku u kojem je doneseno predmetno rješenje. Naime, jamstvo za ozbiljnost ponude postojalo je još u prvom pregledu i ocjeni ponude te u odnosu na jamstva za ozbiljnost ponude naručitelj u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponude nije trebao provoditi nikakve radnje, budući da je valjanost tog jamstva mogla biti predmet osporavanja u prethodnom žalbenom postupku, u žalbi izjavljenoj na prvotnu odluku o odabiru.
Kako navedeno nije bilo osporavano u žalbi izjavljenoj u odnosu na prvotnu odluku o odabiru nije moglo biti niti predmet ocjenjivanja u ovom žalbenom postupku. Prema ustaljenoj praksi ovoga Suda na koju se poziva i tuženik u svom rješenju činjenično i pravno stanje koje je bilo ili moglo biti predmetom prethodne žalbe (u ovom slučaju jamstvo) ne može biti predmet žalbe u kasnijem žalbenom postupku, bilo kao žalbeni navod, bilo kao osobito bitna povreda pravila postupka.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu