UsII-314/20 od 8. listopada 2020.

KLASA: 20/537

UsII-314/20 od 8. listopada 2020.
 
Okvirni sporazum – Predmet nabave – Načela

Tužitelj u tužbi ističe niz razloga, koje je navodio i u žalbi, zbog čega smatra da naručitelj nije imao osnove za provođenje novog postupka javne nabave jer ranije sklopljeni okvirni sporazum nije u cijelosti izvršen. Tužitelj tvrdi da mu se time nanosi značajna financijska šteta, jer zbog niza razloga (u bitnom razloga više sile) nije imao mogućnost ostvariti iznos na koji je glasila njegova ponuda, u cijelosti.
Tuženik je utvrdio da je drugi pojedinačni ugovor o javnoj nabavi, sklopljen između naručitelja i žalitelja na temelju Okvirnog sporazuma od 29. kolovoza 2019., na određeno vrijeme od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020., istekao dana 31. kolovoza 2020. To nadalje znači da bi u konkretnom slučaju naručitelj, s danom 31. kolovoza 2020., ostao bez osiguranog prijevoza učenika u školskoj godini 2020./2021., a kojeg je obvezan organizirati u skladu s člankom 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Tuženik pravilno zaključuje da okolnosti na koje tužitelj ukazuje u žalbi, zbog kojih se usluga prijevoza nije regularno odvijala, a što je dovelo do skraćivanja vremena izvršavanja ranije sklopljenog Okvirnog sporazuma od strane žalitelja (tužitelja) kao i umanjenim iznosom koji je ostvaren na temelju izvršenog dijela Okvirnog sporazuma, nisu razlozi koji bi bili od utjecaja na ocjenu zakonitosti dokumentacije o nabavi (u dijelu koji tužitelj pobija).
Zbog naprijed navedenih razloga, tuženik je žalbene navode tužitelja pravilno ocijenio neosnovanima. Tuženik je jasno i iscrpno obrazložio razloge zbog kojih se u ranije provedenom postupku javne nabave nije radilo o istovjetnom predmetu javne nabave. Također je naveo razloge zbog čega nije našao osnovanim prigovore tužitelja da postoji bilo koja zapreka, utemeljena na ovdje mjerodavnom propisu, za postupanje naručitelja i provođenje novog postupka javne nabave. Čak štoviše dao je valjane razloge zbog kojih je naručitelj bio u obvezi provesti predmetni postupak javne.
Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu