UsII-444/20 od 27. siječnja 2021.

KLASA: 20/811

UsII-444/20 od 27. siječnja 2021.
 
Norme osiguranja kvalitete – HR EN 14508 – Članak 270. ZJN 2016
 
Iz sporne odredbe dokumentacije razvidno je da je naručitelj propisao dokazivanje razine kvalitete normom koja je dostupna svim gospodarskim subjektima, ali je uz to zainteresiranim subjektima omogućio dokazivanje razine kvalitete i drugim sredstvima, odnosno mjerama ili potvrdama, što je sukladno odredbi članka 270. ZJN 2016. Stoga je upravo suprotno tvrdnji tužitelja razvidno da se vodilo računa o načelima javne nabave iz članka 4. ZJN 2016
Dakle, propisivanjem norme HR EN 145 koja je dostupna svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, pa i tužitelju ne pogoduje se gospodarskom subjektu HP-Hrvatska pošta, kako to pravilno navodi tuženik u obrazloženju rješenja.
To što je zakonodavac propisivanjem obveze gospodarskog subjekta HP-Hrvatska pošta d.d. propisao da usluge pruža u skladu s normom HR EN 145048 je način poslovanja navedenog gospodarskog subjekta, ali nije ograničenje ostalih gospodarskih subjekata koji posluju na istom tržištu da posluju u skladu s navedenom normom, odnosno da ju ishode.
Osim toga, kako je već navedeno sukladno ZJN-u propisano je da se kvaliteta može dokazati i drugim jednakovrijednim potvrdama ili drugim jednakovrijednim mjerama osiguranja. Stoga je prema ocjeni ovoga Suda pravilno odbijena žalba tužitelja uz razložno obrazloženje s kojim je ovaj Sud u cijelosti suglasan.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu