UsII-106/23 od 19. srpnja 2023.

KLASA: 23/268
UsII-106/23 od 19. srpnja 2023.
Uredna dostava zaključka- Dostava putem EOJN- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi- Članak 405. ZJN 2016

 
Tužitelj sam navodi da je 29. svibnja 2023. elektroničkim putem zaprimio obavijest tuženika o dostavi zaključka od 26. svibnja 2023. Okolnost što I. tužitelj dokument nije preuzeo, ne može se smatrati neurednom dostavom. Provjerom u sustavu EOJN od strane ovog Suda utvrđeno je da zaključak prileži obavijesti. EOJN je elektroničko sredstvo komunikacije u postupku javne nabave, koje omogućava svim zainteresiranim subjektima neograničen i neposredan pristup, pretraživanje, pregledavanje i preuzimanje objavljenih obavijesti javne nabave i pripadajuće dokumentacije o nabavi, kao i pristup Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti. Slijedom navedenog, pravilno je u konkretnom slučaju, dostava zaključka od 26. svibnja 2023. izvršena putem EOJN-a sukladno odredbama Zakona i Pravilnika, dana 29. svibnja 2023.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu