UsII-163/22 od 8. kolovoza 2022.

KLASA: 22/276
UsII-163/22 od 8. kolovoza 2022.
Žalba na DON – Članak 200. ZJN 2016

Prema ocjeni ovoga Suda, pravilno smatra tuženik da ukupnost odredaba dokumentacije o nabavi u konkretnom slučaju ima dovoljno elemenata za formiranje cijene ponude bez preuzimanja neuobičajenog rizika i poduzimanja opsežnih predradnji, navodeći da su izmjene definicije iz članka 1. točka 1. Općih uvjeta ugovora predviđene od strane Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) kao dopušteno postupanje, te da se iste uobičajeno rade da bi se odredbe općih uvjeta ugovora uskladile sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva, prisilnim propisima, domaćom građevinskom praksom u Republici Hrvatskoj kada je u pitanju izvođenje građevinskih radova po projektima koje je pripremio naručitelj. Nadalje, treba napomenuti da će do potrebe za izvođenjem dodatnih radova doći tek eventualno, a ukoliko do toga dođe, cijene će se formirati prema stavkama ponudbenog troškovnika. Tek ukoliko bude riječ o dodatnim radovima koji nisu isti ili slični onima iz troškovničkih stavaka, cijena dodatnih radova formira se prema definiciji pojma trošak iz posebnih uvjeta ugovora, kako to pravilno navodi i tuženik.
Dakle, svaki odabrani ponuditelj, u slučaju dodatnih radova koji su isti ili slični onima iz troškovnika moći će za te radove naplatiti cijenu koju je već formirao, odnosno ponudio u svom troškovniku, a u slučaju dodatnih radova koji nisu isti ili slični onima iz troškovnika moći će naplatiti stvarne izdatke, odnosno troškove tih dodatnih radova, pa osnovano zaključuje tuženik da su odredbe dokumentacije o nabavi sukladne članku 200. stavku 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu