UsII-287/20 od 23. rujna 2020.

KLASA: 20/428

UsII-287/20 od 23. rujna 2020.

Rok početka i završetka izvršenja usluge nadzora – Način obračuna cijene usluge – Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja - Članak 200., 316. ZJN 2016

Sud nalazi da rok početka i završetka izvršenja usluge nadzora nije određen na način da ponuditeljima onemogućava izračun cijene bez preuzimanja neuobičajenih rizika odnosno da su rokovi toliko neodređeni da bi doveli u pitanje mogućnost tržišnog natjecanja. Naime, predmet nabave su usluge nadzora pa se ne mogu realizirati odvojeno od izvođenja radova i ovise o samoj dinamici realizacije ugovora o građenju, pa su rokovi fleksibilni i podložni promjenama uslijed objektivnih okolnosti.
U odnosu na prigovor nepravično određenog načina obračuna i plaćanja izvršene usluge Sud nalazi da su odredbe DON-a o načinu obračuna cijene usluge jednake za sve moguće ponuditelje, jasne su i nedvojbene te nisu protivne načelima obveznog prava.
Tužitelj neosnovano smatra da je unošenjem u DON odredbe o granici povećanja cijene od 30% nezakonito i nepravično. Tužitelj neosnovano navodi da on snosi rizik izvođačeve i naručiteljeve krivnje, kao izvanrednih okolnosti, te da u slučaju potrebe za produljenjem pružanja usluge nema pravo na naknadu troškova odnosno da plaćanje neće biti razmjerno uloženim u pružanju usluge.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu