UsII-80/21 od 23. ožujka 2021.

KLASA: 20/975

UsII-80/21 od 23. ožujka 2021.

Opis predmeta nabave – Članak 205. ZJN 2016
 
Predmet ocjene u ovom upravnom sporu je da li je naručitelj u točki 2.2. dokumentacije o nabavi - Opis predmeta nabave i grupe a kojim je navedeno „Zrakoplovne karte: odnose se na regularne avioprijevoznike. Isključuju se sezonalne low cost avio prijevoznike i charter letove“ povrijedio odredbe Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16. - dalje ZJN 2016) odnosno da li je naručitelj propisivanjem navedenih pojmova i određivanjem da se zrakoplovne karte odnose na regularne avioprijevoznike te isključivanjem sezonalnih low avioprijevoznika i charter letova iz predmeta nabave povrijedio zakonske odredbe koje se odnose na opisivanje predmeta nabave.

U obrazloženju osporenog rješenja tuženik se pozvao na odredbu članka 205. ZJN 2016 koju odredbu je i citirao te je utvrdio da među strankama nije sporno da se izraz low cost ili niskobudžetni zračni prijevoznik koristi u zrakoplovnoj industriji i unutar struke se ukazuje na zrakoplovne kompanije koje posluju s manjim operativnim troškovima za razliku od njihovih konkurenata, a da iz žalbenih navoda tužitelja proizlazi da mu taj pojam kojeg sam naziva „kolokvijalnim“ pojmom nije nepoznat ili nejasan. Imajući na umu odredbu članka 205. ZJN 2016. tuženik je dalje naveo da smatra da u konkretnom slučaju nisu povrijeđene odredbe zakona, jer osporavani dio dokumentacije o nabavi nije u suprotnosti s citiranom zakonskom odredbom prema kojoj naručitelji određuju predmet nabave u skladu sa svojim potrebama, pri čemu je među ostalim potrebno navesti sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora a time i za izradu ponude, što je naručitelj, (ovdje zainteresirana osoba) u odgovoru na žalbu detaljno obrazložio, odnosno obrazložio je razloge za opisivanje predmeta nabave upravo na način kao je to učinio.

Uvidom u dokaze u spisu i ovaj Sud prihvaća u cijelosti tuženikovo obrazloženje u svezi žalbenih navoda, te ocjenjuje iste razloge koje tužitelj ponavlja i u tužbi, neosnovanim.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu