UsII-120/23 od 7. rujna 2023.

KLASA: 23/278
UsII-120/23 od 7. rujna 2023.
Ostale potrebne izjave i potvrde – Potvrde međunarodnih Tier 1 pružatelja internet usluga – Istinitost dostavljenih podataka- Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Teret dokazivanja- Članak 403. stavak 3. ZJN 2016
 
Predmetom ovoga postupka je ocjena zakonitosti rješenja tuženika kojim je osnovano odbijena žalba tužitelja protiv osporene odluke o odabiru zainteresirane osobe budući tužitelj u ponovljenom postupku postupajući po pozivu naručitelja, sukladno članku 293. Zakona, za pojašnjenje i upotpunjavanje od 27. travnja 2023., nije dostavio odgovarajući dokaz iz kojeg nedvojbeno proizlazi da je društvo Akton d.o.o., međunarodni pružatelj Tier 1 Internet usluga.
Prema mišljenju ovoga Suda osnovano tuženik nalazi pravilnim obrazloženje naručitelja iz kojih razloga smatra da tužitelj u ponovljenom postupku nije dokazao da ne ispunjava uvjet iz navedene točke dokumentacije o nabavi jer dostavljenim pojašnjenjima nije dokazao da je društvo Akton d.o.o. međunarodni pružatelj Internet usluge Tier 1 razine, odnosno nije otklonio sumnju vjerodostojnosti podataka dostavljenih u potvrdi.
Sud u cijelosti prihvaća obrazloženje tuženika da i ugovor sklopljen između tužitelja i društva Akton d.o.o., na koji se poziva tužitelj, odnosno prilog 5 toga ugovora a kojim su stranke ugovorile uslugu nazvanu "1. razina (Tier); pristup Internetu" ujedno nije dokaz da je društvo Akton d.o.o. međunarodni Tier 1 pružatelj Internet usluga jer se radi o ugovornom odnosu dvije strane, a predmetno društvo na svojim službenim internetskim stranicama nema podatak da je međunarodni pružatelj usluga Tier 1 razine, već proizlazi da se radi o regionalnoj "jadranskoj mreži". Također brošura, koja nije niti verificirana od strane Akton d.o.o., na koju tužitelj ukazuje, se bitno razlikuje u odnosu na dostupne podatke putem službenih mrežnih stranica istog društva u odnosu na predmetnu uslugu. Nadalje, u odnosu na grafove međupovezivanja, pravilno tuženik zaključuje da iz grafova ostalih pružatelja usluga čije potvrde su priložene u postupku javne nabave proizlazi da su svi pružatelji Tier 1 usluga međusobno povezani s drugim Tier 1 pružateljima usluga na najvišoj Tier 1 razini za razliku od društva Akton d.o.o., kao i da vizualna sličnost grafa povezivanja toga društva s grafom povezivanja nekog od regionalnih Tier 1 pružatelja internih usluga čije potvrde nisu niti dostavljene u predmetnom postupku ne dokazuje da je predmetno društvo međunarodni pružatelj Tier 1 Internet usluga, osobito imajući u vidu službene stranice toga društva i opis dostupnosti usluge detaljno opisane u obrazloženju rješenja tuženika. Stoga imajući u vidu sve naprijed utvrđeno niti članak na koji se tužitelj poziva ne predstavlja dokaz da je društvo Akton d.o.o. međunarodni Tier 1 pružatelj Internet usluga, odnosno da tužitelj udovoljava uvjetu iz naprijed navedene točke dokumentacije o nabavi.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu