UsII-581/19 od 31. prosinca 2019.

KLASA: 19/896

UsII-581/19 od 31. prosinca 2019. 

Uvid u dokumentaciju postupka javne nabave - Članak 310. ZJN 2016

Glede prigovora tužitelja da mu nije omogućen uvid u dokumentaciju za grupu 13.D.1. u kojoj nije bio ponuditelj, treba reći da je odredbom članka 310. stavka 1. ZJN 2016 propisano da je javni naručitelj obvezan nakon dostave odluke o odabiru do isteka roka za žalbu, na zahtjev ponuditelja omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju postupka, osim one dokumente koji su označeni tajnim. Tužitelj osim što u tom predmetu nabave nije podnio ponudu, rok za izjavljivanje žalbe na odluku o odabiru za grupu 13.D.1. istekao je 9. ožujka 2019., to sukladno naprijed navedenoj odredbi ZJN naručitelj nije niti bio obvezan omogućiti mu uvid u tu dokumentaciju.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu