UsII-250/20 od 4. rujna 2020.

KLASA: 20/345

UsII-250/20 od 4. rujna 2020.

Rokovi početka i završetka predmeta nabave – Način obračuna cijene usluge – Članak 200. ZJN 2016
 
Nije osnovan prigovor tužitelja da su rokovi početka i završetka predmeta nabave toliko neodređeni da bi doveli u pitanje mogućnost tržišnog natjecanja, a za ponuditelje predstavljali nerazmjeran teret. Ovo stoga što su ti rokovi iz životno logičnih razloga nužno morali biti određeni indikativno, ali je zato vrijeme trajanja ugovora precizno određeno, a početak pružanja usluge nadzora vezan je uz poziv naručitelja. Predmet nabave su ulsuge nadzora te se usluge nadzora ne mogu realizirati odvojeno od radova pa su rokovi fleksibilni i podložni promjenama uslijed objektivnih okolnosti.
DON-om je određeno koje usluge su predmet nabave, određeno je kada ponuditelj treba početi s pružanjem usuge, predviđeno je trajanje pojedine aktivnosti i njihov završetak, sve u okviru ukupnog trajanja od 33 mjeseca. Dakle, Sud nalazi da u ovim odredbama DON-a nema povrede članka 200. stavka 1 i 2. ZJN 2016.
U odnosu na prigovor nepravično utvrđenog načina obračuna cijene predmeta nabave Sud nalazi da su odredbe o načinu obračuna cijene usluge jednake za sve moguće ponuditelje, jasne su i određene te nisu protivne načelima obveznog prava. Naime, ako izvođač radova na pojedinoj aktivnosti ne ostvari nikakav iloi vrlo mali napredak u radovima, pružatelju usluge nadzora plaća se predviđeni fiksni dio ugovorene cijene koji se obračunava za cijelo vrijeme trajanja ugovora pa će tako odabrani ponuditelj ostvariti redovan mjesečni prihod i za vrijeme dok ne obavlja nadzor kao i u vremenu u kojem zbog izvođačevog kašnjenja ne može u potpunosti izvršiti aktivnosti koje su propisane kao predmet nabave.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu