UsII-380/21 od 28. siječnja 2022.

KLASA: 21/909

UsII-380/21 od 28. siječnja 2022.

Zakonitost dokumentacije o nabavi – Osnova za pokretanje postupka javne nabave

Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena na sadržaj dokumentacije o nabavi, predmet nabave: obrada (zbrinjavanje/oporaba) miješanog komunalnog otpada naručitelja Varkom dd, Varaždin, gdje je žalitelj smatrao da nije bilo mjesta pokretanju predmetnog postupka javne nabave budući da s naručiteljem ima sklopljen ugovor o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije “Brezje”.  Tužitelj je podnio tužbu u kojoj navodi da tuženik krivo interpretira dokumentaciju dostavljenu u spis, odnosno odredbe ugovora kada je zaključio da tužitelj nije dokazao da predmetnih 500 tona koje su predmet nabave jest upravo otpad na koji prema ugovoru ima pravo. 
Kako je sporni ugovor zaključen sa svrhom žurnog odvoza i zbrinjavanja, a radi sanacije postojeće lokacije "Brezje" i to bez obveze prednika tužitelja na preuzimanje, već samo zbrinjavanje, i to kako baliranog komunalnog otpada, tako i tekućeg, odnosno novonastalog komunalnog otpada, koja je obveza ograničena do početka zbrinjavanja komunalnog otpada od strane Županijskog centra za gospodarenje otpadom, a predmet ove javne nabave je zbrinjavanje/oporaba 500 tona miješanog komunalnog otpada u rastresitom stanju ključnog broja 20 03 01, time da je u uslugu uključen utovar otpada u vozilo ponuditelja, prijevoz do lokacije ponuditelja te vaganje i istovar i obradu rastasitog otpada, to osporenim rješenjem uz obrazloženje kakvo je njime dano, nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja. Osim toga, ovakvo shvaćanje, u stvari identične činjenične naravi Sud je već izrazio u presudi poslovni broj: Usž-843/20 od 20. siječnja 2021. Iz programa sanacije na koji se tužitelj poziva u tužbi vidljivo je da je otpad bio baliran, dok je predmet ove javne nabave zbrinjavanjeloporaba otpada u rasturitom stanju. S obzirom na činjenice utvrđene na temelju postojeće dokumentacije, kao i detaljnih očitovanja stranaka u postupku, provođenje predloženih dokaza na iste okolnosti, po ocjeni Suda, nije prikladno niti odlučno za utvrđenje činjeničnog stanja u pogledu predmetnog otpada.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu