UsII-233/22 od 22. veljače 2023.

KLASA: 22/688
UsII-233/22 od 22. veljače 2023.
Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetnom prethodne žalbe- Tužitelj nije imao pravni interes osporavati ranije rješenje jer je uspio sa žalbom- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016

Tuženik se pravilno poziva na odredbu članka 404. stavak 3. ZJN-a te da nije bio ovlašten kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave. Stoga, kako je u ranijoj odluci povodom žalbe tužitelja u istom postupku nabave - rješenje KLASA:UP/II-034-02/22-01/401 URBROJ:354-02/9-22-10 od 19. srpnja 2022., odgovoreno na prigovore tužitelja u odnosu na ovlaštenost za izdavanje i potpisivanje potvrda investitora te otklonjivost nedostataka ponude, pri čemu je tuženik dao razloge zbog kojih prigovore tužitelja smatra neosnovnima, o time prigovorima, koje tužitelj ponavlja u tužbi, Sud nije odlučivao.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu