UsII-584/19 od 9. siječnja 2019.

KLASA: 19/874

UsII-584/19 od 9. siječnja 2020.
 
Objašnjenje dokumentacije o nabavi – Informacija o načinu uvida u projektnu dokumentaciju nužnu za izradu ponude – Članak 200. stavak 5. ZJN 2016
 
Kako nije sporno da je naručitelj u objašnjenjima dokumentacije povodom upita zainteresiranih gospodarskih subjekata objavio informaciju da je u digitalnom obliku objavio dio projektne dokumentacije nužne za izradu ponude, a ne kompletan projekt konstrukcije odnosno glavni projekt koji se zbog svog obima nije mogao objaviti, s time da je uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju moguć svim zainteresiranim subjektima u sjedištu naručitelja, tužitelj neosnovano smatra da je dokumentacija u predmetnom postupku javne nabave nezakonita i protivna članku 200. stavku 5. ZJN. Ovo stoga što su pojašnjenja dokumentacije sastavni dio dokumentacije o nabavi i objavljuju se na jednak način i na istom mjestu kao i osnovna dokumentacija, te su tužitelju bila javno dostupna, kao i ostalim zainteresiranim ponuditeljima istovremeno i pod jednakim uvjetima. 


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu