UsII-12/20 od 13. veljače 2020.

KLASA: 19/926

UsII-12/20 od 13. veljače 2020.

Okvirni sporazum (koji ne obvezuje na izvršenje) - Novi postupak za isti predmet nabave
 
Kako javni naručitelj u dokumentaciji nije odredio da okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, u konkretnom slučaju, s tužiteljem, obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma, zakonito je navedeni prigovor tužitelja odbijen te je u tom dijelu žalba zakonito odbijena kao neosnovana.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu