UsII-178/22 od 29. rujna 2022.

KLASA: 22/84

UsII-178/22 od 29. rujna 2022.

Sklapanje ugovora bez provođenja postupka javne nabave – Ugovor o javnoj usluzi  – Uredba (EZ) br. 1370/2007 – članak 411. ZJN 2016

Uvidom u dokumentaciju spisa predmeta i to šest ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Zagrebačke županije sklopljenih dana 8. prosinca 2021. na rokove od po dvije godine, razvidno je da su isti sklopljeni temeljem članka 5. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1370/2007 jer su se, između ostalog (izvanredne okolnosti pandemije kao i iznimna nerentabilnost pružanja usluge) radi osiguranja kontinuiteta i održivosti javnog prijevoza i zadovoljavanja potreba za javnim prijevozom putnika u cestovnom prometu stekli uvjeti za izravno sklapanje tih ugovora.
U odnosu na tužbene prigovore vezane za neusklađenost Uredbe Vlade RH sa Uredbom (EZ) br. 1370/2007 i Zakonom o javnoj nabavi ističe se da je Ustavni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci br. U-II-2645/2021, U-II-2784/2021 od 16. studenog 2021., kojom je ocijenio suglasnost članka 2. stavka 2. Uredbe Vlade RH s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, obrazložio da odredba članka 4. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ne govori ništa o navodnoj zakonskoj zabrani izravnog sklapanja ugovora o javnim uslugama u nacionalnom pravu Republike Hrvatske. Ustavni sud citira članak 33. stavak 1. i 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu te ističe "da je navedeni Zakon, a ne Zakon o javnoj nabavi, lex specialis kada je riječ o uređenju pitanja iz područja javnog cestovnog prijevoza. Zakon o javnoj nabavi stoga se u tim pitanjima primjenjuje supsidijarno. Uz to, Zakon o javnoj nabavi predstavlja postupovni, a ne materijalno pravni propis".
Dakle, Ustavni sud Republike Hrvatske nije našao da bi postojala nesuglasnost Uredbe Vlade RH s Uredbom (EZ) br. 1370/2007 odnosno sa Zakonom o javnoj nabavi (točka 7.3. Odluke), odnosno nije ukinuo članak 2. stavak 2. Uredbe Vlade osim u dijelu koji glasi: "i 7" koji se odnosi na stavak 7. članka 33. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji je ukinut ranijom odlukom i rješenjem Ustavnog suda, broj U-I-2280/2019 i dr. od 13. srpnja 2021., pa prigovori tužitelja u ovom pravcu nisu osnovani.
Člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1370/2007 izostavljen je postupak konkurentnog nadmetanja, odnosno dopušteno izravno sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi u slučaju iz stavka 5. članka 5. te Uredbe koji se odnosi na izvanredne situacije, što je konkretno slučaj, zbog čega je osnovano tuženik zaključio da prije sklapanja predmetnih ugovora nije trebalo provesti postupak sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu