UsII-152/19 od 13. ožujka 2019.

KLASA: 17/244

UsII-152/19 od 13. ožujka 2019.  

Ispitna izvješća – Članak 213. ZJN 2016
 
UsII-152/19 od 13. ožujka 2019.  
 
Pravilno tuženik navodi kako je navedenim propisivanjem naručitelj omogućio ponuditeljima da jednakovrijednost robe dokazuju i tehničkom dokumentacijom proizvođača, s tim da moraju prethodno dokazati da su ispuniti uvjete propisane u stavku 4. članka 213. ZJN 2016. pa proizlazi da je naručitelj u tom dijelu postupio sukladno mjerodavnoj odredbi.
 
Dakle, pravilno je otklonjen prigovor žalitelja kako naručitelj neopravdano podiže kriterije za dokazivanje jednakovrijednosti. 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu