UsII-197/22 od 9. studenog 2022.

KLASA: 22/488

UsII-197/22 od 9. studenog 2022.

Nejasna dokumentacija o nabavi – članak 200. ZJN 2016

Naručitelj u dokumentaciji o nabavi nije izričito spomenuo mjesto vozača, pa na temelju takve neprecizne i nejasne dokumentacije o nabavi nije bilo osnove za zaključak da odabrana ponuda ne udovoljava propisanom uvjetu "najmanje 50 mjesta za sjedenje", jer i prometna dozvola, te potvrda o ispunjavanju uvjeta za autobuse kojima se prevoze djece navode podatak o broju mjesta za sjedenje/sjedećim mjestima bez posebnog navođenja sjedećeg mjesta za vozača.
Stoga, pravilno navodi tuženik da nejasna i neprecizna dokumentacija o nabavi ne može ići na štetu ponuditelja, pa je i taj prigovor tužitelja pravilno ocijenjen neosnovanim.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu