UsII-492/19 od 30. listopada 2019.

KLASA: 19/318

Poslovni broj: UsII-492/19 od 30. listopada 2019.

Usmena rasprava – Članak 427. ZJN 2016


Pravna pitanja na koja je tužitelj žalbom ukazivao nisu iznimno složena da tuženik o njima ne bi mogao zauzeti stajalište u postupku u kojem je svim strankama omogućeno da se izjasne i izlože svoja shvaćanja kako o činjenicama tako i o pravnim pitanjima. Kako je prema zakonskoj odredbi odluka o održavanju usmene rasprave na tuženiku to prema ocjeni Suda u provedenom postupku nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja odlukom tuženika da se usmena rasprava neće održati.


Rok za donošenje odluke o odabiru - Instruktivan rok  - Članak 302. ZJN 2016

Zakonska odredba članka 302. ZJN 2016 je instruktivne naravi, a u konkretnom slučaju propisani rok je neprijeporno prekoračen, međutim time nije povrijeđeno načelo jednakog tretmana, zabrane diskriminacije i načelo transparentnosti na štetu tužitelja, jer se navedeno prekoračenje roka jednako odnosi na sve sudionike postupka javne nabave. Iz navedenih razloga Sud ne nalazi da su donošenjem osporene odluke povrijeđene postupovne odredbe na koje tužitelj tužbom ukazuje.


Cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave – Članak 298. stavak 1. točka 9. ZJN 2016
 
U konkretnom slučaju, cijena ponude odabranog ponuditelja veća je od procijenjene vrijednosti, međutim prema ocjeni tuženika naručitelj je tijekom postupka osigurao dodatna sredstva.
S obzirom na dokaze kojima naručitelj tijekom postupka dokazuje da ima, odnosno da će imati osigurana sredstva, ove tužbene navode Sud ocjenjuje neosnovanim. 


 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu